Інформація для батьків

 

Пільгове харчування в закладах загальної середньої освіти м. Дніпра

У закладах загальної середньої освіти міста Дніпра забезпечено безоплатним одноразовим харчуванням в розмірі 100% від вартості харчування учнів таких категорій:

 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»,

Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116:

в розмірі 100% від вартості харчування

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;
 • учні 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

За рішенням педагогічної ради заклад освіти може звільнити від плати за харчування вихованців груп продовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком): 10 - у повному обсязі; 15 - на половину вартості.

Відповідно до Програми розвитку освіти в місті Дніпрі

на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради

від 07.09.2016 № 11/13:

в розмірі 100% від вартості харчування

за рахунок коштів місцевого бюджету

(одноразове харчування /сніданки/)

 • учні 1 – 4-х класів;
 • учні 1 – 11-х класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції (операції об’єднаних сил);
 • учні з багатодітних сімей;
 • учні 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • діти з інвалідністю;
 • учні загальноосвітніх навчальних закладів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Вартість харчування у 2018 році за рахунок бюджетних коштів становить:

 • для учнів 1-11 класів з числа дітей пільгової категорії – 15,55 грн;
 • для учнів 1-4 класів, які не належать до пільгової категорії – 12,96 грн;
 • для вихованців груп продовженого дня – 12,96 грн (100%); 6,48 грн (50%)

 

Порадник для батьків

 

    Сім'я і школа — це берег і море. На березі дитина робить свої перші кроки, отримує перші уроки життя, а потім перед нею відкривається непізнане море знань, шлях у якому прокладає школа. Це не означає, що дитина повинна зовсім відірватися від берега — бо ж навіть моряки дальнього плавання завжди повертаються.Сім'я дає дитині первинну підготовку до життя, яку школа все-таки дати не може, оскільки необхідний безпосередній дотик до світу близьких, які оточують дитину, світом дуже рідним, дуже потрібним, світом, до якого дитина з перших років звикає і з яким рахується. А вже потім народжується почуття самостійності, яке школа повинна підтримувати.Потреба у здоровому способі життя, розвинений інтелекті широкий всебічний розвиток, інтелігентність у спілкуванні, естетичне сприйняття світу — ось результат спільної виховної діяльності сім'ї та школи. Принципи і підходи, які повинні працювати на кінцевий результат, реалізуються в школі, але необхідно, щоб все життя учня, виховуюче і розвиваюче, будувалося на єдиній основі в стінах навчального закладу та дому.

 

Азбука виховання для батьків

 

А — азбуку виховання повинні знати всі батьки
Б — будьте при дітях витриманими в своїх вчинках.
В — вас запитують — уважно слухайте, дайте відповідь.
Г — говоріть з дитиною у зрозумілій для неї формі.
Д — дайте можливість дитині винайти самостійність.
Є — єдність між педагогами і членами сім'ї — запорука успішного виховання.
Ж — життя дитини повинно бути заповненим посильною працею.
З — знайте: основи виховання завдаються з раннього дитинства.
І — ігри — запорука здорового фізичного розвитку дитини.
К — корисно знати: любов до дитини має бути поміркованою.
Л — любов до рідного краю виховуйте з дитинства.
М — мама і мир — найдорожче для дітей.
Н — не говоріть дітям неправду.
О — одяг має бути охайним.
П — прагніть завжди чинити з дітьми справедливо.
Р — розмовляйте з дітьми часто, співайте разом.
С — стежте за своєю поведінкою, бо діти наслідують вас.
Т — трудитися навчайте з раннього віку.
У — успіх,у вихованні залежить від здорової атмосфери в сім'ї.
Ф — фізкультура повинна стати для дитини улюбленим уроком.
X — хай завжди дитина відчуває інтерес до себе.
Ц — цілеспрямованість у вихованні допоможе досягти значних успіхів
Ч — частіше бувайте з дитиною на природі.
Ш — шум — ворог здоров'я дитини
Щ — щастя і радість дітей — у ваших руках.
Я — якщо хочете, щоб ваша дитина була ввічливою, справедливою, чесною, ставилася до всіх з любов'ю, дотримуйтесь цих порад самі.

 

Рекомендації батькам
 1. Сприяйте роботі своїх дітей і постійно контролюйте її.
 2. Визначте постійне місце, де зручно виконувати домашнє завдання, читати книжки, газети. Якщо дитина пише правою рукою, світло має падати на книгу або зошит з лівого боку.
 3. Стежте, щоб дитина вчасно приходила до школи та поверталася. Контролюйте, 40 не було пропусків уроків, запізнень без поважних причин.
 4. Вимагайте, щоб дитина починала виконувати уроки у передбачений режимом час. Після кожних 50 хвилин занять - 10 хвилин відпочинку.
 5. Не відривайте дитину від роботи під час виконання домашнього завдання.
 6. Перевіряйте виконані письмові роботи, нехай дитина розповість вивчене своїми словами, відповість на запитання.
 7. Майже кожного дня продивляйтесь щоденник дитини.
 8. Виховуйте любов до навчання та школи, повагу до вчителя, старших.
 9. Не критикуйте при дітях учителя, школу; про помічені недоліки в роботі вчителя, школи кажіть самому вчителеві, директорові школи.
 10. Частіше розмовляйте з дитиною про те, що було в школі цікавого, що заважає їй краще вчитися, дайте поради, поділіться досягненнями у своїй роботі.
 11. Один — два рази на місяць відвідуйте школу, розмовляйте з учителями, класними керівниками.
 12. Обов'язково відвідуйте всі батьківські збори.
 13. Не відправляйте дітей купувати цигарки та спиртні напої.
 14. Привчайте дитину слухати музику, читати художню літературу, виховуйте інтерес до образотворчого мистецтва, фізкультури.
 15. Передплачуйте дітям газету, журнал.

  

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ

 

Сімейний кодекс України

 

(вступив у силу з 01 січня 2004 року)

 

Стаття 141.

Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини

 1. Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.
 2. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо  дитини.

Стаття 152.

Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання

 1. Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою державного контролю, що встановлена законом.
 2. Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків щодо неї.
 3. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.
 4. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла чотирнадцяти років.

Стаття 155.

Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків

 1. Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків може ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.
 2. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.
 3. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.
 4. Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

 

 

Попередження туберкульозу

 

          Згідно Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», розділ ІІІ, стаття 8: Особи які ухиляються або без поважних причин у визначений термін не пройшли обов’язковий профілактичний медичний огляд на туберкульоз, відсторонюються від роботи, а неповнолітні і учні відсторонюються від відвідування навчальних закладів та ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»: Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування навчальних закладів не дозволяється; та листа МОН і МОЗ України № 1/9-500/ №04.01.16/281103 від 29.09.2014 року «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»: Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією – при відмові від реакції Манту вирішує фтизіатр.

 

Диктант

Увага: туберкульоз!

     Туберкульоз – небезпечне інфекційне захворювання. Спричиняє його туберкульозна палочка, яка поширена та дуже стійка в навколишньому середовищі. Проникаючі до організму людини, вона найчастіше уражає легені.

      На сьогоднішній день в Україні реєструється епідемія туберкульозу. На жаль, все частіше стали хворіти діти. Як можна заразитися туберкульозом? По-перше від хворого. Під час кашлю, чхання, розмови туберкульозна палочка проникає до здорової людини із слиною та мокротинням хворого. По-друге, через предмети загального користування: посуд, рушник, одяг, постільні приналежності. По-трете, під час контакту з хворими на туберкульоз тваринами та вживання молока, сиру, сметани та інших продуктів від цих тварин.

      Першими ознаками туберкульозу можуть бути: тривалий кашель, нежить, пітливість особливо вночі, підвищення температури тіла ввечері до 37-37,2°С протягом місяця і більше, зниження ваги. При появі таких симптомів необхідно негайно звернутися до лікаря.

      Проба Манту – тест раннього виявлення туберкульозу у дітей. Цю пробу проводять усім без винятку дітям один раз на рік. У дорослих туберкульоз виявляють при допомозі рентгенологічного методу, який називається флюорографією. Повідомте своїх батьків, бабусь, дідусів та знайомих, що щорічне флюорографічне обстеження обов’язкове.

      Як попередити туберкульоз? Всім дітям, а також деяким дорослим роблять щеплення. А головна профілактика туберкульозу – це ведення здорового способу життя.

     Пам′ятайте, додержання правил особистої гїгїєни, дотримання в чистоті житла, заняття фізкультурою, раціональне харчування, відмова від шкідливих звичок, особливо куріння, убереже вас від захворювання.