Шкільна бібліотека

 
 

 

   Шкільна бібліотека сприяє розвитку навчально – виховного процесу, забезпеченню базового рівня освіти, вихованню в учнів відповідальності, національної свідомості, формуванню в них потреб саморозвитку і вдосконалення. У сучасних умовах завданнями шкільної бібліотеки є не тільки бібліотечно–інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків навчально –виховного процесу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті та дозвілевій діяльності, а і виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел.

     Основою інформаційної культури особи є знання про інформаційне середовище, закони його функціонування та розвитку, а головне – досконале вміння орієнтуватися у безмежному сучасному світі інформації. Шкільна бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти. скарбницею людського знання.

     Тому ми допомагаємо учням оволодіти програмними знаннями та закріплюємо їх бібліотечними засобами, виховуємо бажання самостійно розширювати обсяг знань, знайомимо з різноманітними джерелами інформації та навчаємо розуміти їх, користуватися ними.

     Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу починається з попередньої роботи, з вивчення запитів книгокористувачів. Ця робота включає в себе цілу систему заходів: аналіз читацьких формулярів, опитування, бесіди, спостереження. Застосування всіх заходів у комплексі дозволяє отримати достовірні висновки про характер і мотивацію читання, - а отже інформаційних потреб читача.

     Проблему формування в учнів основ інформаційної культури вирішуємо двома шляхами: використовуємо традиційні форми і методи та застосовуємо нові бібліотечні технології, які передбачають виховання в учнів інформаційної грамотності.

     Головні завдання, які сьогодні стоять перед шкільними бібліотекарями,   в майбутньому також будуть

актуальними, це:

-         надання допомоги в навчально-виховному процесі;

-         виховання людини нової генерації;

-         виховання культури читання;

-         формування у молодого покоління гуманістичних, екологічних цінностей;

-         прищеплювання любові до Батьківщини й рідної мови;

-         навчання спілкуванню.

     Прогресивні представники вітчизняної педагогіки завжди розглядали шкільну бібліотеку як найважливішу ланку навчального процесу, підкреслюючи її безсумнівний вплив на якість навчання. Адже саме шкільна бібліотека стає для дитини першою в житті. А книга була, є и буде вічним джерелом знань для людини і після закінчення школи.